Mūsu pakalpojumi: 

Attēlu rezultāti vaicājumam “accounting”

 • uzskaites piemērošana Jūsu uzņēmuma specifikai; 
 • jūsu uzņēmuma grāmatvedības uzskaite atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem; 
 • datu ievadīšana grāmatvedības uzskaites sistēmā; 
 • pirmdokumentu sakārtošana, apstrāde un grāmatošana; 
 • naudas līdzekļu uzskaite norēķinu kontos; 
 • maksājumu uzdevumu sagatavošana un rēķinu apmaksa; 
 • rēķinu izrakstīšana un nosūtīšana; 
 • avansa norēķinu personu uzskaite; 
 • darba algas, piemaksu, atvaļinājuma un slimības naudu aprēķins; 
 • pamatlīdzekļu uzskaite un nolietojuma aprēķins; 
 • kases dokumentācijas sakārtošana; 
 • ikmēneša un gada atskaišu sastādīšana, to iesniegšana Valsts Ieņēmumu dienestā un Statistikas pārvaldē; 
 • uzņēmuma pārstāvēšana attiecībās ar VID; 
 • finanšu atskaišu sagatavošana pēc uzņēmuma vadības pieprasījuma; 
 • gada inventarizācijas datu sagatavošana; 
 • gada pārskata sagatavošana un iesniegšana Valsts Ieņēmumu dienestā un Uzņēmumu reģistrā; 
 • piedalīšanās uzņēmuma gada revīzijā; 
 • konsultācijas nodokļu jautājumos; 
 • kredīta līniju izmantošanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana pēc kredītiestādes pieprasījuma ; 
 • konfidencialitāte un datu drošība; 
 • grāmatvedībā ievadītās informācijas pareizības pārbaude un kontrole; 
 • pēc vienošanās ar klientu, lietvedības pakalpojumu sniegšana; 
 • darba un saimniecisko līgumu noformēšana; 
 • iespējama iepriekšējo periodu grāmatvedības sakārtošana. 

Varam arī pie Jums ierasties, lai paņemtu grāmatvedības dokumentus, tādējādi ietaupot Jūsu laiku!

Nākamais solis:

Lūdzu, sazinieties ar mums, ja Jums ir nepieciešama sīkāka informācija un ir kādi jautājumi par mūsu pakalpojumiem, vai nepieciešama bezmaksas konsultācija.

 2018 SIA "Ilonas Sproģes grāmatvedības ekspresis"

 .