Rūpējoties par mūsu klientu darbinieku labklājību un likuma "Par darba aizsardzību" prasību izpildi mūsu klientiem, piedāvājam kompleksās konsultācijas darba aizsardzības jautājumos.

Mēs konsultējam sekojošos jautājumos:

  • darba vides iekšējā uzraudzība;
  • darba drošības instrukcijas darbiniekiem;
  • nodarbināto instruktāžas darba aizsardzības jomā;
  • darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana;
  • darba vides riska novērtēšana,kā arī konsultējam darba kārtības noteikumu un amatu aprakstu sastādīšanā.


Nākamais solis:

Lūdzu, sazinieties ar mums, ja Jums ir nepieciešama sīkāka informācija un ir kādi jautājumi par mūsu pakalpojumiem, vai nepieciešama bezmaksas konsultācija.

 2018 SIA "Ilonas Sproģes grāmatvedības ekspresis"

 .