Cenas

Attēlu rezultāti vaicājumam “price”

Pakalpojumu cenu veidi:

 • Gan fiksētā, gan mainīgā (atkarībā no iegrāmatojamo dokumentu skaita konkrētajā mēnesī) ikmēneša grāmatvedības pakalpojumu maksu;
 • atsevišķa samaksa par katru izpildītu pakalpojumu.

Slēdzot sadarbības līgumu ar mums vismaz uz 1 gadu, piešķiram 50% atlaidi pirmā mēneša grāmatvedības pakalpojumu maksai.

Slēdzot līgumu par grāmatvedības pakalpojumu tiek iepriekš noskaidrots veicamo grāmatvedības pakalpojumu apjoms, saimniecisko operāciju veidi, uzskaites sarežģītība, kā arī dokumentu saņemšanas vieta.

Aptuvenās grāmatvedības pakalpojumu cenas (slēdzot līgumu):

PVN maksātājiem:

 Grāmatojumu skaits EUR
1-510.00
 6-2020.00
 21-4040.00
 41-6060.00
 61-9085.00
 91-120115.00
 121-150145.00
 151-180170.00
 181-210200.00
 211-240230.00
 241-270260.00
 271-300285.00
 virs 300 pēc vienošanās

Biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, mājas apsaimniekotāji u.c.

 Grāmatojumu skaits EUR
 1-58.00
 6-2016.00
 21-4030.00
 41-6050.00
 61-9070.00
 91-12095.00
 121-150120.00 
  151-180140.00
 181-210165.00
 211-240190.00
 241-270215.00
271-300235.00
 virs 300 pēc vienošanās

Tiem, kuri nav PVN maksātāji:

  Grāmatojumu skaits EUR
  1-59.00
  6-2018.00
 21-4035.00
 41-6055.00
 61-9078.00
 91-120105.00
 121-150130.00
 151-180155.00
  181-210180.00
  211-240210.00
 241-270235.00
 271-300260.00
  virs 300pēc vienošanās

Grāmatvedības pamatpakalpojumu cenā ietilpst:

 • visu nepieciešamu grāmatvedības atskaišu sagatavošana un iesniegšana Valsts Ieņēmumu Dienestā (VID)  Elektronisko Deklarēšanas Sistēmā (EDS);
 • konsultācijas.

Par gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu VID EDS  papildus atlīdzība viena mēneša maksas apmērā.

Grāmatvedības pakalpojumos var tikt iekļautas arī citas funkcijas par papildu samaksu, piemēram:

 • rīkojumu sagatavošana,
 • darba līgumu sagatavošana;
 • darba laika uzskaites tabeles sagatavošana;
 • ceļazīmes sagatavošana;
 • maksājumu uzdevumu sagatavošana/veikšana;
 • klienta vārdā sagatavot un nosūtīt rēķinus;
 • grāmatvedības uzskaites metodikas izstrādāšana;
 • kalkulāciju izstrādāšana;
 • tāmes dažādu projektu pieteikumu vajadzībām, kā arī sagatavot atskaites projekta noslēguma fāzē;
 • un citi pakalpojumi.

Papildus grāmatvedības pakalpojumu cenas

Pakalpojums EUR
Grāmatvedības sakārtošana par iepriekšējiem pārskata periodiem, ja grāmatvedība kādu laiku
nav tikusi kārtota vai tas veikts nekvalitatīvi
 no 70.00
Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana pašnodarbinātajām personām 25.00
Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana fiziskajām personām 10.00
Maksājuma uzdevuma izveide internetbankā 0.70
Rēķinu sagatavošana klienta uzdevumā/nosūtīšana 0.90
Precizētas atskaites labošana klienta vainas dēļ 10.00
Tukšu atskaišu iesniegšana VID
 10.00
Dažādu līgumu sagatavošana (darba līgums, patapinājuma līgums u.tml.) 5.00
Grāmatvedības politikas izstrādāšana no 90.00
Konsultācija 1h 15.00
Citi pakalpojumi (kalkulācijas, tāmes u.tt.) pēc vienošanās

Nākamais solis:

Lūdzu, sazinieties ar mums, ja Jums ir nepieciešama sīkāka informācija un ir kādi jautājumi par mūsu pakalpojumiem, vai nepieciešama bezmaksas konsultācija.

 2018 SIA "Ilonas Sproģes grāmatvedības ekspresis"

 .